Home Kiến thức PTE PTE Writing là gì? Những điều cần lưu ý khi làm PTE Writing

PTE Writing là gì? Những điều cần lưu ý khi làm PTE Writing

by Trần Kim Thanh
PTE Writing

Phần thi PTE Writing có cấu trúc khá đặc biệt và có thể khiến thí sinh khó có thể đạt được điểm số như kỳ vọng. Tuy nhiên nếu xác định rõ được các dạng bài và những yêu cầu cụ thể trong phần thi, chắc chắn các bạn có thể chinh phục được target mà mình đã đặt ra.

Tổng quan về PTE Writing

1. Tổng quan về PTE Writing

Tổng quan về PTE Writing

PTE Writing là đánh giá kỹ năng viết của thí sinh

PTE Writing là phần thi viết tiếng Anh trong bài thi PTE có cấu trúc và nội dung khá đặc biệt. Mục đích của bài kiểm tra PTE Writing là đánh giá kỹ năng viết của thí sinh trong môi trường học thuật. Bài thi của bạn sẽ được đánh giá trên chất lượng của bài viết và nó được dựa vào các yếu tố như: Khả năng hiểu biết về mặt ngữ pháp, cách hình thành các loại câu đơn, câu ghép, câu phức, nội dung thể hiện trong câu,…

Cấu trúc phần thi gồm có 2 phần được chia thành 2 dạng câu hỏi như sau:

Dạng bài thi

Yêu cầu

Số lượng các câu hỏi

Độ dài mỗi câu trả lời (tiêu chuẩn)

Kỹ năng đánh giá

Thời gian làm bài

Summarize Written Text (Tóm tắt nội dung văn bản)

Tóm tắt một văn bản bằng tiếng Anh

2 – 3

không quá 75 từ/ câu hoàn chỉnh

Đọc và Viết

10 phút/ câu

Essay (Viết bài văn nghị luận)

Viết một đoạn văn ngắn từ 200 đến 300 từ về một chủ đề theo yêu cầu

từ 1 đến 2 câu

200 – 300 TỪ

Viết

20  – 30 phút/ câu

Thí sinh có thể làm bài thi PTE Writing bằng nhiều cách viết tiếng Anh khác nhau, chẳng hạn như: Anh- Úc, Anh – Mỹ, Anh – Anh,… Nhưng khi đã lựa chọn cách viết nào thì phải sử dụng xuyên suốt cách viết đó trong tất cả các phần thi.

Ô bài làm trong phần “Total Word Count” là mục để bạn có thể theo dõi số từ đã viết sao cho phù hợp với yêu cầu của bài thi.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng một số lệnh trợ giúp dưới đây để làm bài thi:

 • Cut (cắt): Chọn lệnh “cut” nếu muốn gỡ bỏ hoặc di chuyển phần văn bản đã viết.
 • Copy (sao chép): Dùng để sao chép phần văn bản mình muốn sao chép.
 • Paste (dán): Chọn phần văn bản đã cắt hoặc sao chép để dán đến vị trí mong muốn.
cấu trúc bài thi pte writing

Bài thi PTE Writing có cấu trúc khá đặc biệt

2. Hướng dẫn cách làm PTE Writing dạng Summarize Written Text

Để làm bài thi PTE Writing dạng Summarize Written Text hiệu quả, các thí sinh cần quan tâm đến 3 vấn đề sau.

2.1. Yêu cầu

Yêu cầu của câu hỏi là tóm tắt một văn bản tiếng Anh trong khoảng 300 từ. Thí sinh có 10 phút để làm bài, một câu văn hoàn chỉnh không được quá 75 từ.

2.2. Các tiêu chí và cách chấm điểm

Các tiêu chí và cách chấm điểm phần thi Summarize Written Text là:

Các tiêu chí và cách chấm điểm PTE Writing

Có 4 tiêu chí và cách chấm điểm PTE Writing

2.2.1 Form (Định dạng bài viết)

Đây là tiêu chí được đưa ra để xem xét thí sinh làm bài đã đúng với yêu cầu của đề thi hay chưa. Tiêu chí này có 2 mốc điểm là:

 • Điểm 0: Bài viết mắc các lỗi như: Viết dưới 5 hoặc trên 75 từ trong 1 câu hoàn chỉnh, viết nhiều hơn 1 câu, câu trả lời được viết bằng chữ in hoa hoặc viết thường chữ đầu trong câu.
 • Điểm 1: Trả lời đúng với các yêu cầu của đề thi.

2.2.2 Tiêu chí Content (Nội dung)

Content bài làm của thí sinh được đánh giá dựa trên nội dung thể hiện trong câu trả lời. Tiêu chí này được tính theo 3 mốc điểm là:

 • Điểm 0: Hiểu sai nội dung đề bài hoặc không nêu được quan điểm trong bài.
 • Điểm 1: Thí sinh tóm tắt được nội dung chính của đoạn văn nhưng thiếu 1 – 2 khía cạnh quan trọng trong bài.
 • Điểm 2: Trình bày bài viết hoàn chỉnh, không thiếu các chi tiết quan trọng.

2.2.3. Grammar (tiêu chí ngữ pháp)

Thí sinh cần viết bài đúng cấu trúc câu, chia thì phù hợp và không mắc lỗi ngữ pháp trong bài. Phần ngữ pháp cũng có 3 mốc chấm điểm là:

 • Điểm 0: Câu viết sai cấu trúc khiến người đọc hiểu lầm nội dung.
 • Điểm 1: Câu viết xuất hiện một số lỗi nhưng không gây hiểu lầm về mặt nội dung.
 • Điểm 2: Câu viết không sai ngữ pháp.
ngữ pháp pte writing

Ngữ pháp là tiêu chí quan trọng khi chấm điểm PTE Writing

2.2.4 Tiêu chí Vocabulary (Từ vựng)

Câu trả lời của thí sinh phải đảm bảo phù hợp với ngữ cảnh trong giao tiếp và mang tính chất học thuật. Bên cạnh đó, bài thi cũng sẽ được đánh giá theo một số yếu tố khác như cách sử dụng từ đồng nghĩa (synonyms),…

Tiêu chí này có 3 mốc tính điểm là:

 • Điểm 0: Dùng sai ngữ cảnh làm ảnh hưởng đến ý nghĩa của toàn bộ câu.
 • Điểm 1: Bài viết có lỗi chính tả hoặc lỗi dùng từ nhưng không làm ảnh hưởng lớn đến ý nghĩa của câu.
 • Điểm 2: Cách sử dụng từ thành thạo và đúng ngữ cảnh.

2.3. Hướng dẫn làm bài

Yêu cầu của phần thi Summarize Written Text là thí sinh cần tóm tắt nội dung của toàn đoạn trong thời gian quy định. Vì thế các bạn cần xác định được các từ khóa của chủ đề hoặc chủ đề của đoạn là gì mới có thể làm bài chuẩn xác.

Thông thường, chủ đề của đoạn sẽ nằm ngay ở câu mở đầu hoặc nằm ở câu cuối cùng. Những từ được sử dụng nhiều, lặp lại xuyên suốt trong đoạn thường là keywords chính trong bài. Nó thường được sử dụng bởi các từ thay thế để tránh lặp lại nội dung. Từ khóa cũng có thể là tên người hoặc một sự vật/ sự việc cụ thể.

Sau khi đã xác định được chủ đề hoặc từ khóa, bạn hãy dùng các từ liên kết phù hợp như: But, and,… để viết thành những câu văn có nghĩa.

chú ý summarize written text

Chú ý khi làm bài Summarize Written Text để chinh phục tager

2.4. Lưu ý khi làm bài thi

Để làm bài thi Summarize Written Text hiệu quả với điểm số cao nhất các bạn cần lưu ý đến một số vấn đề sau:

 • Viết hoa chữ đầu trong câu và có dấu chấm cuối câu.
 • Tất cả các câu văn đều nằm trong độ dài từ 5 – 75 từ.
 • Sử dụng các cấu trúc câu ghép hoặc câu phức để tăng tính thuyết phục cho nội dung. Trong đó, mệnh đề chính của câu có vai trò tóm tắt điểm chính trong bài đọc. Các mệnh đề phụ để tóm tắt các nội dung liên quan đến luận điểm chính sẽ giúp bạn đạt được điểm cao hơn.

3. Hướng dẫn cách làm PTE Writing dạng Essay

Đối với bài thi PTE Writing dạng Essay cũng có 3 vấn đề quan trọng các bạn cần quan tâm để làm bài hiệu quả.

Yêu cầu làm PTE Writing dạng Essay

Yêu cầu làm PTE Writing dạng Essay là viết 1 bài văn argumentative essay

3.1. Yêu cầu

Yêu cầu của đề bài là thí sinh viết một bài argumentative essay (văn nghị luận) ngắn trong vòng 200 – 300 từ về một chủ đề được cho sẵn. Thí sinh sẽ có 20 phút để làm bài.

3.2. Các tiêu chí và cách chấm điểm

Phần thi Essay được chấm điểm dựa vào 7 tiêu chí. Cụ thể như sau:

3.2.1. Điểm Content (Nội dung)

Yêu cầu về mặt content trong bài viết là thí sinh phải đáp ứng được tất cả các yêu cầu trong đề bài. Bài viết có luận điểm chính, các luận điểm phụ và được dẫn chứng rõ ràng.

Cách tính điểm như sau:

 • Điểm 0: Không đáp ứng được bất kỳ yêu cầu nào trong đề bài.
 • Điểm 1: Bài làm không thể hiện được trong tâm của đề bài hoặc chỉ làm được một phần nhỏ.
 • Điểm 2: Bài viết thể hiện được trọng tâm của đề bài nhưng vẫn thiết một chi tiết quan trọng.
 • Điểm 3: Bài viết có nội dung hoàn chỉnh, thỏa mãn được tất cả các yêu cầu trong đề.
nội dung summarize written text

Chú ý đến nội dung khi làm bài Summarize Written Text

3.2.2 Tiêu chí Form (Định dạng)

Đây là tiêu chí chấm điểm mà thí sinh cần làm bài đạt tiêu chuẩn như trong hướng dẫn của đề bài. Cách tính điểm là:

 • Điểm 0: Độ dài bài viết ít hơn 120 từ hoặc nhiều hơn 380 từ, bài viết có số từ đúng yêu cầu nhưng câu được viết hoa, gạch đầu dòng mỗi câu hoặc không dùng số câu.
 • Điểm 1: Bài viết có độ dài từ 120 – 199 từ hoặc từ 301 – 380 từ.
 • Điểm 2: Bài viết có độ dài trong khoảng 200 – 300 từ.

3.2.3 Tiêu chí Development, structure and coherence

Đây là tiêu chí tính điểm đánh giá khả năng phát triển câu, cấu trúc và tính nhất quán trong bài làm. Các mốc điểm đang được tính như sau:

 • Điểm 0: Bài viết thể hiện các ý riêng lẻ, nội dung không nhất quán.
 • Điểm 1: Bài viết có cấu trúc hợp lý nhưng phát triển ý rời rạc hoặc thiếu tính liên kết câu.
 • Điểm 2: Cấu trúc bài viết được thể hiện hoàn chỉnh với cấu trúc chặt sẽ và nội dung ổn.

3.2.4 Tiêu chí Grammar (Ngữ pháp)

Tiêu chí ngữ pháp được tính điểm như sau:

 • Điểm 0: Thí sinh chỉ viết được những câu có cấu trúc đơn giản hoặc mắc lỗi ngữ pháp cơ bản.
 • Điểm 1: Bài viết có sử dụng câu có cấu trúc phức tạp nhưng còn mắc nhiều lỗi sai nhỏ. Các lỗi này không làm ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu.
 • Điểm 2: Thí sinh sử dụng được đa dạng cấu trúc câu trong bài thi, có mắc các lỗi nhỏ không đáng kể.

3.2.5 Tiêu chí General linguistic range

Đây là tiêu chí tính điểm dựa trên phạm vi ngôn ngữ chung trong bài viết, thí sinh sử dụng nhiều loại ngôn ngữ để làm bài. Cách tính điểm được quy định như sau:

 • Điểm 0: Thí sinh chỉ sử dụng được ngôn ngữ cơ bản hoặc thiếu tính chính xác.
 • Điểm 1: Bài viết được sử dụng đủ ngôn ngữ để diễn đạt vấn đề, quan điểm và lập luận bài viết được phát triển, thể hiện rõ ràng.
 • Điểm 2: Thí sinh sử dụng thông thạo nhiều cách diễn đạt, thể hiện khả năng thông thạo vốn từ của thí sinh trong việc diễn đạt quan điểm.

3.2.6 Vocabulary range

Đây là tiêu chí đánh giá khả năng sử dụng vốn từ vựng của thí sinh. Bài viết của bạn có thể sử dụng linh hoạt các từ đồng nghĩa, thành ngữ hay các cụm từ tiếng Anh hay không. Các mốc điểm đang được tính như sau:

 • Điểm 0: Nội dung bài viết chỉ sử dụng được các từ vựng đơn giản, vốn từ không đủ để thể hiện các vấn đề phức tạp.
 • Điểm 1: Thí sinh có khả năng sử dụng các từ vựng phức tạp nhưng ở nhiều chỗ còn chưa thực sự phù hợp.
 • Điểm 2: Thí sinh có vốn từ vựng phong phú, có thể dùng các cụm từ hoặc thành ngữ một cách thành thạo.
từ vựng pte writing

Vốn từ vựng phong phú là lợi thế cho các thí sinh

3.2.7. Tiêu chí Spelling (Chính tả)

Bài viết trong bài cần phải đúng chính tả hoàn toàn. Tiêu chí này được chấm điểm như sau:

 • Điểm 0: Bài viết có nhiều hơn 1 lỗi chính tả.
 • Điểm 1: Trong bài xuất hiện 1 lỗi chính tả.
 • Điểm 2: Bài viết không có lỗi chính tả hoặc mắc lỗi chính tả do đánh máy.

3.3. Hướng dẫn làm bài

Khả năng lập luận logic, trả lời đúng và đầy đủ các yêu cầu của đề bài đồng thời tránh lạc đề khi làm bài chính là “chìa khóa vàng” để các bạn ghi max điểm cho phần thi của mình.

Phần thi Essay trong PTE Writing có nhiều điểm tương đồng về hình thức cũng như kỹ năng đánh giá với phần thi Writing Task 2 trong bài thi IELTS. Nếu bạn đã từng học IELTS sẽ có nhiều lợi thế khi tư duy phân tích đề và hình thành khả năng lập luận cho phần thi này. Bạn có thể tham khảo sách Understanding Grammar for IELTS – Paragraph and Essay để hiểu rõ yêu cầu của đề bài và có kế hoạch làm bài hiệu quả hơn.

Bạn có thể tham khảo 3 bước làm bài được hướng dẫn sau đây.

Bước 1: Phân tích kỹ đề bài

Các bạn cần phân tích kỹ các từ khóa trong đề trước khi viết bài. Thông thường, bài thi Essay sẽ có 4 loại từ khóa như sau:

 • Từ khóa nằm ngay trong lời dẫn: Thể hiện đoạn văn bản của câu trả lời, thời lượng làm bài, số lượng từ được viết trong bài.
 • Từ khóa về chủ đề: Dạng từ khóa thể hiện chủ đề trong toàn bộ bài luận.
 • Từ khóa thể hiện góc nhìn và phạm vi của bài luận: Từ khóa cho biết góc nhìn của câu hỏi tích cực/ tiêu cực hay trung hòa, phạm vi bài luận xoay quanh đối tượng hay bối cảnh nào?
 • Từ khóa thể hiện yêu cầu của đề bài: Từ khóa chỉ định cách viết bài của thí sinh, bàn luận về một vấn đề hoặc thể hiện quan điểm cá nhân.

Trong phần thi Essay, thí sinh sẽ có 20 phút để lên kế hoạch, viết bài và chính sửa nội dung bài luận về 1 chủ đề dưới đây.

“Ợ hơi và những hành động trái chuẩn mực đạo đức là hành vi không thể được chấp nhận trong môi trường làm việc hiện đại”. Bạn ủng hộ quan điểm này như thế nào? Hãy đưa ra câu trả lời kèm theo dẫn chứng cụ thể.

Câu trả lời của bạn sẽ được đánh giá dựa trên khả năng phát triển ý, sắp xếp ý tưởng và cách trình bày chi tiết cùng cách kiểm soát các yếu tố viết tiếng Anh. Thí sinh chú ý viết bài trong khoảng 200 – 300 từ.

Từ ví dụ về đề bài nêu trên, các bạn có thể xác định được từ khóa của chủ đề như sau:

 • Từ khóa nằm trong lời hướng dẫn: Thời gian làm bài là 20 phút, thể loại bài viết là bài luận, bài viết có độ dài từ 200 – 300 từ.
 • Từ khóa chủ đề là vấn đề “ợ hơi” và “các hành động trái với chuẩn mực đạo đức” chính là chủ đề chính trong bài viết.
 • Từ khóa thể hiện góc nhìn và phạm vi đó là không thể chấp nhận được trong môi trường làm việc hiện đại”.
 • Từ khoá thể hiện yêu cầu của đề bài: Mức độ ủng hộ của bạn về quan điểm này? nhiệm vụ của bạn chính là trình bày ý kiến của bản thân về quan điểm đã được nêu.
phân tích đề bài khi viết essay

Phân tích kỹ đề bài trước khi viết bài Essay

Bước 2: Lập dàn bài viết

Sau khi đã xác định được các từ khóa trong chủ đề, các bạn có thể lập dàn ý cho bài viết mang tính thống nhất và hợp lý. Bạn có thể tham khảo cách lên dàn ý dưới đây:

 • Mở bài: Giới thiệu chủ đề bài luận và đưa ra quan điểm cá nhân về chủ đề. Hoặc bạn cũng có thể tóm tắt các luận điểm một cách ngắn gọn ở phần thân bài.
 • Đoạn 1: Nêu luận điểm thứ nhất và lập luận hoặc kèm theo dẫn chứng.
 • Đoạn 2: Nêu luận điểm thứ 2 và lập luận hoặc kèm theo dẫn chứng.
 • Kết luận: Tóm tắt 2 luận điểm ở thân bài và đưa ra quan điểm cá nhân.

Bước 3: Triển khai viết bài

Các bạn bắt đầu viết bài Essay theo hướng dẫn ở bước 2. Điểm bài thi của bạn sẽ được chấm dựa trên vốn từ vựng và mặt ngữ pháp trong câu nên các bạn cần lưu ý để làm bài hiệu quả hơn.

3.4. Lưu ý khi làm bài thi

Các bạn nên kiểm tra lại toàn bộ nội dung đã viết trước khi nhấn nút “Next” để tiếp tục phần thi. Bên cạnh đó, lỗi chính tả hoặc ngữ pháp cũng là các yếu tố cần chú ý để tránh làm ảnh hưởng đến kết quả bài thi của mình.

Ngoài ra, các tổ hợp phím chức năng như: Sao chép, cắt, dán,.. cũng là những tính năng hữu ích giúp các bạn hoàn thiện bài thi theo cách tốt nhất.

chú ý lỗi chính tả pte writing

Lưu ý đến lỗi chính tả khi viết PTE Writing

4. Những Sample Ideas cho PTE Writing Essay không thể bỏ qua

TOPIC: Marketing strategy for big companies should be placed on offers and discounts, and in what ways this can impact their reputation.

SIMILAR WORDS

– big companies = large firms / commercial enterprises / retail giants / vendors

– consumers = final users/ vendees/ purchasers

– offers and discounts = sales promotions / price promotions/ short-term financial strategies

– impact = affect / influence

– reputation = brand image/ brand name/ goodwill

SAMPLE IDEAS

 – Short-term financial strategies have been utilized extensively(1) to attract customers and generate an increased level of store traffic(2), which can yield handsome profits(3) for large firms.

– Price promotions stimulate product sales(4) which can prove to be remarkably fruitful(5) for companies.

– Retail giants can offer sale promotions on customer’s special days to show that the brand is making an effort(6) to cement the healthy relationship(7) with their clients which increases the satisfactory level of consumers(8).

– The price promotions or discounts offered can influence perceived brand quality(9), which in turn(10) affect perceived value(11) and willingness to buy.

– If a consumer purchases a product on discount, they often attribute(12) the fact it is of low quality(13).

– Price discounting may tarnish the enterprise’s overall image(14) since it may lead to the question regarding the authenticity of the product(15).

VOCABULARY

(1) (to) utilise extensively: sử dụng rộng rãi

(2) (to) generate an increased level of store traffic: tăng lượng khách hàng đén cửa hàng

(3) (to) yield handsome profits: mang đến lợi nhuận lớn

(4) (to) stimulate product sales: thúc đẩy doanh số

(5) (to) prove to be remarkably fruitful: cho thấy có lợi ích to lớn

(6) (to) make an effort: nỗ lực

(7) (to) cement the healthy relationship: củng cố quan hệ tốt đẹp

(8) satisfactory level of consumers: mức độ hài lòng của khách hàng

(9) perceived brand quality: chất lượng đã được khách hàng cảm nhận

(10) in turn: kết quả là

(11) perceived value: giá trị cảm nhận của khách hàng

(12) (to) attribute: cho là

(13) (to) be of low quality: chất lượng thấp

(14) (to) tarnish the enterprise’s overall image: làm xấu hình ảnh của công ty

(15) the authenticity of the product: độ tin cậy của sản phẩm

 • Cách chinh phục cả 4 kỹ năng tiếng Anh đạt target PTE 79 trong 3 tuần

5. Nên ôn PTE Writing ở đâu uy tín, hiệu quả?

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết nên ôn thi PTE Writing ở đâu hiệu quả thì hãy đến với PTE UNI. Đây là trung tâm luyện thi PTE uy tín, chất lượng hàng đầu đang được rất nhiều thí sinh tin tưởng lựa chọn. Tại đây, các bạn sẽ được ôn luyện thi với đội ngũ giảng viên đã hoàn thành xuất sắc bài thi PTE với những target như mơ ước.

Đối với những bạn mới bắt đầu tìm hiểu hoặc luyện thi PTE sẽ được chia sẻ nhiều bí quyết, mẹo luyện thi hữu ích tại group Cộng Đồng Luyện Thi PTE Lớn Nhất Việt Nam. Ngoài ra, các bạn còn có cơ hội kết nối, trao đổi kinh nghiệm luyện thi với các bạn đã làm vượt qua bài thi PTE với điểm số như ý.

Đối với những bạn đang cần tìm kiếm mẹo luyện thi PTE để vượt target trong thời gian nhanh nhất thì công cụ PTE TOOLS được PTE UNI phát triển sẽ giúp bạn. Đăng ký sử dụng phần mềm bạn sẽ được luyện thi với 100% câu hỏi từ đề thi thật với khả năng trùng lặp lên đến 99% trong bài thi của mình.

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết nên chọn kỳ thi IELTS hay PTE để vươn ra thế giới hay chưa biết IELTS hay PTE dễ lấy điểm hơn hoặc chưa rõ trình độ tiếng Anh của mình đang ở đâu thì các bạn sẽ được làm bài test tiếng Anh 30 phút miễn phí với các thầy cô ở PTE UNI. Các thầy cô sẽ giúp bạn đánh giá năng lực hiện tại và xây dựng lộ trình ôn luyện phù hợp nhất cho từng người. Tất cả những yếu tố này sẽ giúp bạn chinh phục được bài thi PTE theo cách hoàn hảo nhất.

Trên đây là một số chia sẻ về bài thi PTE Writing và cách làm bài hiệu quả. Nếu gặp bất kỳ khó khăn gì trong quá trình ôn luyện, các bạn hãy liên hệ đến PTE PTE UNI để được hỗ trợ miễn phí 24/7 nhé!

Tôi mong muốn rằng có thể đồng hành cùng người Việt trẻ theo đuổi mục tiêu thành thạo tiếng Anh và hội nhập thành công thông qua chứng chỉ tiếng Anh quốc tế PTE.

Trần Kim Thanh

Trần Kim Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may also like